تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

انوشیروان و گزارش کارگزاران
کارگزاری به انوشیروان نوشت:

فلانکس چنان ثروتی فراهم آورده است که نیمی از آن در گنجینه شاه نیست.


انوشیروان در پاسخ نوشت:

سپاس اهورا مزدا را که دادگستری و زیردست پروری ما چنان است که فرمانبران از خود ما بیشتر توانگر شده اند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
طبقه بندی: پند بزرگان،