تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

به منظور حمایت از 3 جزیره ایرانی خلیج فارس رای دهید..
هم میهن به منظور حمـایـتــ از 3 جـزایــر ایــرانـی خــلــیـــج فــارس ((تــــنـبــ کوچک،تـــنــبــ بــزرگــ، ابـــومـوســی)) رای دهید.
وب سایت abumusa.net اقدام به برپایی یک نظرسجی اینترنتی نموده که آیا ابوموسی قسمتی از خاک ایران است یا قسمتی از خاک امارات کشورک که باید برگردانده شود!!!
 از شما خواهشمندیم با انتشار این خبر و شرکت در نظرسنجی ، ایران را مانند همیشه سربلند و پیروز کنید!

هم میهن نگاه مام وطن به شماست...


آموزش تصویری شیوه شرکت در نظرسنجی:

بسایت http://www.abumusa.net بروید و مطابق تصاویر عمل کنید!طبقه بندی: خبرهایی از گوشه کنار!،