تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

سخن روز از زرتشت


مرا آگاه کن ای مزدا! از آنچه در گذشته رخ داده و آنچه که واقع خواهد شد و مرا آگاه کن از بد و خوب مردم و آنچه که در بازپسین!به خوبان و بدان خواهد رسید.