تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

سخن روز

i9yy0x7fyuqjtxaylp.jpg

ایران من،...

ایران من،تو سرزمین عشقی،آغازگر ستایش نوری!

پایگاه یکتاپرستان جهان و قبله نیک اندیشانی...

کشور امن مهر و سرزمین شادی و نیایش...

اشک تو پرواز و خنده ات نیاز و هر دو دلنواز...
طبقه بندی: سخنان بزرگان،