تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

آشنایی با 3 جزیره ایرانی

اولین جزیره ابوموسی:

جزیره ابوموسی یکی از 14 جزیره استان هرمزگان است که بیشترین فاصله از سواحل ایرانی خلیج فارس را دارد و طول و عرض آن در حدود 4/5 کیلومتر است.شهر ابوموسی مرکز جزیره ابوموسی است.

مالکیت جزیره ابوموسی به همراه جزایر تنب کوچک و بزرگ در دست ایران است،اما ادعاهای ی از سوی دولت امارات هر از گاهی مطرح می شود،این موضوع از آنجا برمیخیزد که خلیج فارس دریای کم عمقی برای نفت کش ها شمرده می شود،زیرا نفت کش ها پس از بارگیری نفت در مخازنشان به شدت سنگین شده و کف آن ها به خلیج فارس نزدیک می شود و در نتیجه خطر به گل نشستن شان شدت میگیرد.

برای همین است که جزیره خارک به عنوان محل بارگیری نفت کش ها از ایران تعیین شده است.

تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفت کش های حاصل نفت فاصله میان جزیره ابوموسی و تنب است زیرا این مسیر ژرف ترین مسیر برای نفت کش ها شناخته می شود،در پی جنگ ایران و عراق و بروز جنگ نفتکش ها در خلیج فارس  مسالهحفظ امنیت سوخت رسانی برای دولت های صنعتی پیش آمده است که تصمیم بر این گرفته شد این کار را با همکاری متحدان عربستان انجام  دهند و از این میان قرعه به نام امارات افتاده است.


جزیره تنب بزرگ:

نام های دیگر آن در قدیم تنب گَپ ،تنب مار و تل مار بوده است.

این جزیره تقریبا گرد است و خاک شنی و خشک دارد،در قسمت های جنوب غربی این جزیره و در نزدیکی سواحل آن،خانه های مسکونی از راه چندین خیابان و جاده به هم پیوسته اند.

این جزیره در شمال شرقی ابوموسی واقع شده است و دارای موج شکن و لنگرگاه است،مردم  بومی این جزیره از صید ماهی و مروارید امرار معاش می کنند،مارهای سمس و کوچک در این جزیره به وفور دیده می شود.


تنب کوچک:

جزیره مثلثی شکل تنب کوچک به فاصله 12 کیلومتر از غرب جزیره تنب بزرگ قرار دارد.غیر مسکونی است و مرتفع ترین نقطه آن از سطح دریا 21 متر ارتفاع دارد.

منبع:http://www.hamshahrionlin.ir
طبقه بندی: مناطق دیدنی ایران،