تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

خرمشهر، شهر خون آزاد شد..


سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.

 خرمشهر پس از 578 روز از اسارت آزاد شد، به یاد تمامی شهدای ایران که  برای حفظ تمامیت ارزی از جانشان گذشتند که یک وجب از خاک وطن به دست بیگانه نیفتد؛ما هرچه داریم از اونهاست..

یاد تمامی شهیدان 8 سال دفاع مقدس گرامی باد