تبلیغات
ایران آریایی
تمدن ایران زمین

سخن کوروش بزرگ
((متن سنگ مزار کوروش کبیر))

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی

میدانم خواهی آمد

من کوروش ام که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر
طبقه بندی: سخنان بزرگان،